mottomobile0528-236203

Bewindvoering

Bewindvoering is maatwerk en doe je samen. Een persoon (of personen) die onder bewind gesteld wordt heeft rechten en bij Brouwer+ ook zeker een stem. Samen maken we een plan, waarbij enerzijds Brouwer+ verwacht, dat de “harde” voorwaarden van bewindvoering geaccepteerd worden en anderzijds van Brouwer+ verwacht mag worden, dat hij transparant is, bereikbaar is en de stand van zaken en actuele zaken direct doorgeeft aan de onderbewindgestelde.

Persoonlijke benadering

Wij stellen hoge eisen aan onze bereikbaarheid (voor iedereen!) en geven daarbij de voorkeur aan een persoonlijk gesprek, omdat dit in de praktijk nu eenmaal het meest duidelijke en meest geruststellende middel is. U kunt telefonisch een afspraak maken, maar natuurlijk ook via email. Let op: onaangekondigd bij Brouwer+ op kantoor binnenlopen is niet wenselijk. Wij kunnen u niet garanderen dat er dan tijd voor u is en dat zou alleen maar ergernis kunnen opleveren.

Meer informatie

Binnenkort op deze website meer informatie over bewindvoering en hoe Brouwer+ haar werkzaamheden heeft ingericht. Van intakegesprek tot aan de eindverantwoording. Met de mogelijkheid (indien gewenst) voor de onderbewindgestelde om via deze website zijn eigen dossier in "real-time" in te kunnen zien.