mottomobile0528-236203

Over Brouwer+

Brouwer+ Bewindvoering en Incasso B.V. is een nieuw bedrijf in Hoogeveen. Nieuw, maar wel met een heleboel ervaring! Oud-gerechtsdeurwaarder Ronald Brouwer is een aantal jaren geleden in zijn functie gestopt, omdat de geldende regels binnen de gerechtsdeurwaardersbranche naar zijn mening niet meer aansloten bij de belangen van het Midden- en Kleinbedrijf. Het MKB zocht (en zoekt) eigenlijk alleen maar een professionele partner voor (advies over) debiteurenbeheer en incasso van hun openstaande posten, zonder al te veel en veel te lastige voorwaarden.

Bewindvoering

Ook de combinatie van gerechtsdeurwaarder en bewindvoerder werd ter discussie gesteld, terwijl Brouwer juist van mening was (en is!) dat de ervaringen van een gerechtsdeurwaarder buitengewoon waardevol zijn binnen de bewindvoering! Bij Brouwer+ Bewindvoering wordt de kennis en ervaring uit de relatief "harde" deurwaarderspraktijk gecombineerd met de bewindvoeringstaken.

Kortom...

Brouwer+ is er voor u. Zij combineert haar jarenlange ervaring in de juridische rechtspraktijk enerzijds als professional in het debiteurenbeheer, incasso en juridisch advies en anderzijds door de praktische kennis in de bewindvoering. Aan welke zijde van de medaille u zich ook bevindt: maak een afspraak en laat Brouwer+ u voorlichten hoe zij het best voor ú aan het werk kunnen!